HISTORIA, Y MIRACLES DE LA SAGRADA IMATGE DE NOSTRA SENYORA DE NURIA. MARÉS, Francesch. c. 1756.


7 fotos HISTORIA, Y MIRACLES DE LA SAGRADA IMATGE DE NOSTRA SENYORA DE NURIA. MARÉS, FRANCESCH. C. 1756. (Libros Antiguos, Raros y Curiosos - Religión)

  • Items: 1

    Condition: Some defects

    ver descripción


    Imp. Vda. Tolosa. Vic, s.a. (c. 1756). 19,5 cm. 4 h., 244 pàg. de 247 pàg Il·lustr. amb 1 gravat xilogràfic de Nostra Senyora de Núria. Enq. en pergamí recent. Falta de la pàg. 96 a la 98 ambes incloses. Pàgines torrades. Antigues restauracions. 

    * La segona part del llibre, a partir de la pàgina 97, recull els miracles duts a terme per la mare de Deu de Núria;  una tercera part, a partir de la pàg. 213 recull les indulgències i privilegis rebuts, seguides d'una composició en "octavas catalanas" que és una relació històrica; finalment el text dels goigs. CCPB 228408-1. 


RicarddeBury

(345)
España (Barcelona)
Member since: 11/03/2011

  Add to favourites