Direct sale

Planos originales arquitectura César Martinell 1916


Number of items: 2

Condition of the lot: Damaged
Tal com es pot apreciar a les fotografies presenta taques i parts atacades per insectes xilòfags.

Plànols originals en paper encerat signats per l'arquitecte Cèsar Martinell i Brunet. A més a més de ser deixeble i divulgador d'Antoni Gaudí va ser arquitecte municipal de Valls i va construir una gran quantitat d'edificis industrials i agràries com el celler de el Pinell de Brai entre altres.

Tenen data de maig del 1916 que correspon a l'any en que va acabar la carrera i fan referència a uns habitatges situats entre els carrers Sant Vicenç, Paloma i Ferlandina a Barcelona.

Es tractaria d'un dels primers treballs realitzats per ell.

avatar nobooks
From 13/07/2016
Spain (Barcelona)
Seller registered as a private person.