ALBUM MERAVELLA. Llibre de prodigis d'art i natura. Vol. II. 1929.


6 fotos ALBUM MERAVELLA. LLIBRE DE PRODIGIS D'ART I NATURA. VOL. II. 1929. (Libros Antiguos, Raros y Curiosos - Geografía y Viajes)

  • Items: 1

    Condition: Normal (with signs of use)


    ALBUM MERAVELLA. Llibre de prodigis d'art i natura. Vol. II.

    Director Pere Pujol i Casademunt. Patronatge: Centre Excursionista Barcelonès. Imp. Calasancies. Barcelona, 1929. 26,5 cm. 372 pàg. 6 làm. en color sobreposades. Profus. il·lustr.amb fotografies, dibuixos i mapes en el text. Enq. en tela edit., amb làm. sobreposada.

    * [Lleida] La Vall d'Aran. Ribagorça. El Pallars... Informacions de Domènec Carrové i Viola... Josep Maria Có de Triola, Eduard Finestres... Palau 5639.